Đóng

Dây nhỏ giọt Hàn Quốc Seowon

05/09/2018

Super Drip

Đặc tính kỹ thuật:

 Bề dầy thành ống 0.2mm

 Độ bền sử dụng trung bình 2 năm

 Khoảng cách lỗ 30 cm

 1000m/ cuôn

 Lưu lượng nước 3.3 lit/h

Untitled5