Đóng

Dây nhỏ giọt Hàn Quốc Seowon

05/09/2018

Silver Drip

Đặc tính kỹ thuật:

Bề dầy thành ống 0.2mm

Độ bền sử dụng trung bình 2 năm

Khoảng cách lỗ 10 cm, 15 cm, 20 cm

1000m/ cuôn

Lưu lượng nước 1.2 lit/h

d57e1bfef65e9f92d2b2e58b6a5