Đóng

Dây nhỏ giọt Hàn Quốc Seowon

05/09/2018

Green Drip

Đặc tính kỹ thuật:

Bề dầy thành ống 0.3mm

Độ bền sử dụng trung bình 3 năm

Khoảng cách lỗ 20 cm, 30 cm, 50 cm

1000m/ cuôn

Lưu lượng nước 1.3 lit/h

sp-3