Đóng

Dây nhỏ giọt Hàn Quốc Seowon

05/09/2018

Golden Drip

Đặc tính kỹ thuật:

Bề dầy thành ống 0.45mm

Độ bền sử dụng trung bình 5 năm

Khoảng cách lỗ 30 cm

500m/ cuôn

Lưu lượng nước 1.45 lit/h

sp-2