Đóng

Dây nhỏ giọt Hàn Quốc Eco-Drip

MD: 0.2mm/10 cm

Dây tưới nhỏ giọt MD dầy 0.2mm/ Kc: 10 cm Dây tưới nhỏ giọt MD là dây tưới nhỏ giọt […]

20/10/2018

MD: 0.2mm/20 cm

Dây tưới nhỏ giọt MD dầy 0.2 mm/ Kc: 20 cm Dây tưới nhỏ giọt MD là dây tưới nhỏ […]

20/10/2018