Đóng

Dây nhỏ giọt Hàn Quốc Seowon

05/09/2018

Golden Drip

Đặc tính kỹ thuật:

Bề dầy thành ống 0.38mm 

Độ bền sử dụng trung bình 4 năm

Khoảng cách lỗ 20 cm hoặc 30 cm

1000m/cuộn hoặc 500 m/ cuộn

Lưu lượng nước 1.45 lit/h

sp-1