Đóng

Dây nhỏ giọt Hàn Quốc Seowon

Untitled5

Super Drip

Đặc tính kỹ thuật:  Bề dầy thành ống 0.2mm  Độ bền sử dụng trung bình 2 năm  Khoảng cách lỗ […]

05/09/2018

d57e1bfef65e9f92d2b2e58b6a5

Silver Drip

Đặc tính kỹ thuật: Bề dầy thành ống 0.2mm Độ bền sử dụng trung bình 2 năm Khoảng cách lỗ […]

05/09/2018

sp-3

Green Drip

Đặc tính kỹ thuật: Bề dầy thành ống 0.3mm Độ bền sử dụng trung bình 3 năm Khoảng cách lỗ […]

05/09/2018

sp-2

Golden Drip

Đặc tính kỹ thuật: Bề dầy thành ống 0.45mm Độ bền sử dụng trung bình 5 năm Khoảng cách lỗ […]

05/09/2018

1

Golden Drip

Đặc tính kỹ thuật: Bề dầy thành ống 0.38mm  Độ bền sử dụng trung bình 4 năm Khoảng cách lỗ […]

05/09/2018